PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Privacy- en cookie verklaring voor de domeinen zoek-je-boekhouder.nl, zoek-je-accountant.nl, zoek-je-accountancy.nl zoek-je-hulp.nl, zoekjeaccountant.nl, zoekjehulp.nl, zoekjeboekhouder.nl en look-4-service.com, verder te noemen 'Zoek-Je-Hulp.nl’.

 

Zoek-Je-Hulp.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van de gebruikers en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zoek-Je-Hulp.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

 

Algemeen

Wanneer u zich registreert op deze website, u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, contact met ons opneemt of anderszins gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is  Zoek-Je-Hulp.nl. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte gegevens kunnen door Zoek-Je-Hulp.nl worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het beoordelen van uw aanvraag, nader te informeren naar de uitkomst van een opdracht, u informeren over relevante projecten, u informeren over nieuwe producten;
 • om te factureren (indien van toepassing);
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen en/of om contact met aanvragers respectievelijk aanbieders van een aanvraag op te nemen;
 • om u op de hoogte te stellen van (al dan niet nieuwe) relevante producten en/of diensten;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
 • om u gerichte advertenties te tonen;
 • om te voldoen aan de op Zoek-Je-Hulp.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden (anders dan aanbieders respectievelijk aanvragers van offertes), behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Zoek-Je-Hulp.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Zoek-Je-Hulp.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Zoek-Je-Hulp.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Zoek-Je-Hulp.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie onrechtmatig is. In dergelijke gevallen zal Zoek-Je-Hulp.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

Cookies

Bij gebruik van een website van Zoek-Je-Hulp.nl kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Zoek-Je-Hulp.nl kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar websites te analyseren; 
 • om haar websites te optimaliseren;
 • om meer op u gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar websites;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met andere door Zoek-Je-Hulp.nl verwerkte persoonsgegevens;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Zoek-Je-Hulp.nl.
 • Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.
 • Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Zoek-Je-Hulp.nl kunnen rechtstreeks door derde partijen worden geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Zoek-Je-Hulp.nl. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. Zoek-Je-Hulp.nl maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Zoek-Je-Hulp.nl gebruik maken. Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Zoek-Je-Hulp.nl en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Zoek-Je-Hulp.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Beveiliging

Zoek-Je-Hulp.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Zoek-Je-Hulp.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Zoek-Je-Hulp.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Zoek-Je-Hulp.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Zoek-Je-Hulp.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Zoek-Je-Hulp.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Zoek-Je-Hulp.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Zoek-Je-Hulp.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via onze contactpagina. Vermeld daarbij altijd het e-mailadres dat u gebruikt voor Zoek-Je-Hulp.nl.

 

Wijzigingen

Zoek-Je-Hulp.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de privacy- en cookieverklaring voor het actuele privacy beleid van Zoek-Je-Hulp.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid neem dan contact met ons op via onze contactpagina

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-9-2016

 

 

Zoek-Je-Hulp.nl is een formule op verschillende gebieden, branches en bedrijfsgroepen die u gericht kan helpen met het zoeken van de juiste partij voor u of u als organisatie onder de aandacht kan brengen bij een grote groep afnemers van diensten. 

Volg ons op